Úvod Veřejná doprava a IDP Předplatné IDP Tarif IDP - ceníky Tarif IDP - ceníky

001 PLZEŇ

Základní jízdné

Základní jízdné je určeno pro cestující, kteří nemají nárok na žádnou slevu.

 
základní jízdné
365 denní 4 002 Kč
183 denní 2 312 Kč
volný tarif (1 - 365dny) ceník č. 1

Ceny jízdného platné od 1.1.2019


Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % v zóně 001 Plzeň mají:

   žáci a studenti od 15 do 26 let, jsou-li žáky nebo studenty od 15 do 26 let k datu počátku platnosti časové předplatní jízdenky.

   osoby do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

   osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek (potvrzení vydané Úřadem práce), platí na jeden rok

   osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů.

 

zlevněné jízdné 50 %
365 denní 2 001 Kč
183 denní 1 156 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 1

Ceny jízdného platné od 1.1.2019


Bezplatná přeprava

Nárok na bezplatnou přepravu v zóně 001 Plzeň od 1.9.2018 mají:

Prokazování nároku na bezplatnou přepravu (cestující starší 70 let, dárci krve, děti 6 - 15 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P):

a) ve vozidlech PMDP:

předložením Plzeňské karty s nahraným bezplatným tarifem (cestující starší 70 let, dárce krve, děti 6 - 15 let) nebo předložením průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) ve vozidlech veřejné linkové dopravy a ve vlacích ČD:

předložením Plzeňské karty s nahraným bezplatným tarifem. Cestující s průkazem ZTP/P se musí tímto průkazem prokázat společně s Plzeňskou kartou, pokud nárokuje bezplatnou přepravu pro svého průvodce.


Firemní jízdné

Nárok na toto jízdné mají právnické osoby, které předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis z obchodního rejstříku.

365 denní 5 203 Kč
183 denní 3 006 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 2

Ceny jízdného platné od 1.1.2019 


VNĚJŠÍ ZÓNY (021-143)

V současné době je území IDP  rozděleno na 69 vnějších tarifních zón, které jsou označeny čísly 021 - 143 a názvy.

Ceny předplatného a poskytované slevy jsou ve všech vnějších zónách jednotné. Zde uvedené ceny předplatného se týkají vždy jedné vnější zóny.

Základní jízdné

Základní předplatné je určeno pro cestující, kteří nemají nárok na žádnou slevu.

 

Základní jízdné
365 denní 3 002 Kč
183 denní 1 734 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 3

Ceny jízdného platné od 1.1.2019 


Zlevněné jízdné

 Nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % mají: 

zlevněné jízdné 50 %
365 denní 1 501 Kč
183 denní 867 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 3

Ceny jízdného platné od 1.1.2019


Nárok na zlevněné jízdné ve výši 25 % mají:

zlevněné jízdné 25 %
365 denní 750 Kč
183 denní 433 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 3

Ceny jízdného platné od 1.1.2019  


Bezplatná přeprava

Nárok na bezplatnou přepravu ve vnějších zónách mají:


Firemní jízdné

Nárok na toto jízdné mají: právnické osoby, které předloží doklad o přidělení IČ, živnostenský list či platný výpis z obchodního rejstříku

 

365 denní 3 903 Kč
183 denní 2 256 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 2

Ceny jízdného platné od 1.1.2019  


Síťové jízdné

Časové předplatné síťové platí pro celou oblast IDP, tedy pro všechny tarfiní zóny. Nárok na aktivaci síťového předplatného vznikne cestujícímu při aktivaci předplatného pro 7 tarifních zón na Plzeňskou kartu.

Základní jízdné

Základní předplatné síťové je určeno pro cestující, kteří nemají nárok na žádnou slevu.

Základní  síťové jízdné
365 denní (roční) 22 014 Kč
183 denní (šestiměsíční) 12 716 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 4

Ceny jízdného platné od 1.1.2019


Zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jízdné ve výši 50 % mají:

 

zlevněné síťové jízdné 50 %
365 denní 11 007 Kč
183 denní 6 358 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 4

 Ceny jízdného platné od 1.1.2019


Nárok na zlevněné jízdné ve výši 25 % mají:

zlevněné síťové jízdné 25 %
365 denní 5 504 Kč
183 denní 3 179 Kč
volný tarif (1 - 365 dny) ceník č. 4

 Ceny jízdného platné od 1.1.2019

21. 3. 2019

© 2019 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Sledujte nás na

Created by Beneš & Michl