Úvod Aktuality Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2018

Slevy ve veřejné dopravě Plzeňského kraje od 1. ledna 2018

Od 1. ledna 2018 budou veřejné dopravě nabízeny nové slevy na jednotlivé jízdné, které zavádí Plzeňský kraj. Vzniknou dvě slevové kategorie:

Navíc budou slevy u žáků (dětí) a studentů uznávány i o prázdninách a víkendech či při cestách mimo trasu škola – bydliště.

Výše uvedené slevy budou uznány pouze těm, kteří budou mít Plzeňskou kartu s nahranou slevovou aplikací. Plzeňskou kartu je nově možné si pořídit na dalších prodejních místech v celém kraji.

 

Prokazování nároku na slevu na jednotlivém jízdném

Za 25 % základního jízdného

Prokazování nároku na slevu

Pozn.

Děti/žáci do 15 let

Sleva je jim aktivována při zřízení Plzeňské karty na základě věku.

Bez Plzeňské karty budou děti do 15 let přepraveny za poloviční jízdné (po celý rok) nebo za žákovské jízdné po předložení žákovského průkazu a dle pravidel pro uznávání žákovského jízdného.

Za 50 % základního jízdného

 

 

Studenti 15 – 26 let

Sleva je jim aktivována po předložení žákovského průkazu nebo potvrzení o studiu na tiskopisu PMDP nebo na základě elektronického potvrzení.

Bez Plzeňské karty budou studenti do 26 let přepraveni za základní jízdné (po celý rok) nebo za žákovské jízdné po předložení žákovského průkazu a dle pravidel pro uznávání žákovského jízdného.

Starobní a invalidní důchodce

Cestující předkládají potvrzení o přiznání starobního důchodu

nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. V případě

invalidního důchodu je nárok na slevu nahrán na kartu na 2 roky.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Osoby starší 65 let

Cestující předkládají občanský průkaz.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Držitelé zlaté Janského plakety

Pro uplatnění výhod předkládají držitelé alespoň zlaté Janského

plakety osvědčení vydané Českým červeným křížem.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Váleční veteráni

Po předložení osvědčení vydávaného ministerstvem obrany ČR

podle zvláštních předpisů se nárok na slevu aktivuje do konce

platnosti Plzeňské karty.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

Osoby na mateřské/rodičovské

Po předložení Potvrzení o přiznání peněžité pomoci v mateřství

se nárok na slevu aktivuje na dobu 2 let. Po předložení Rozhodnutí

o přiznání rodičovského příspěvku se nárok na slevu aktivuje na

celou dobu, kdy je příspěvek pobírán.

Bez Plzeňské karty jedou cestující za základní jízdné.

 

A kde zřídit Plzeňskou kartu?

 

Co je nutné k získání Plzeňské karty?

Nové slevy budou platit na všech spojích v závazku veřejné služby Plzeňského kraje. Slevy budou platit ve všech osobních a spěšných vlacích ČD (a v rychlících ČD, ve kterých je způsob odbavení jako ve spěšných vlacích), v rychlících GW Train Regio a v autobusové dopravě v závazku veřejné služby Plzeňského kraje. Nebudou platit v rychlících Českých drah, expresech a vlacích InterCity (IC). Dále nebudou platit na vybraných dálkových linkách, všech linkách MHD, cyklobusech, nočních linkách či v Zelených autobusech. Slevy platí pouze na území Plzeňského kraje.

Seznam linek, na kterých budou uznávány slevy a/nebo které jsou zařazeny do IDP.

Seznam linek největšího dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s., na kterých nebudou uznávány slevy naleznete ZDE

Mapa železničních tratí, na kterých platí jízdenky dle tarifu Plzeňského kraje.

Leták Tarif IDP a veřejné dopravy v Plzeňském kraji

Plakát Zlevňujeme jednotlivé jízdné od 1. 1. 2018

15. 2. 2019

Další aktuality

Jízdní řády BUS pro okres Plzeň – sever a Rokycany od 14. 6. 2020
Změna provozu linky 1 na Slovanské třídě od 30. 9. 2019
Přidání spoje linky 26 do Nové Vsi od 5. 10. 2019

© 2019 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Sledujte nás na

Created by Beneš & Michl