Úvod Veřejná doprava a IDP Předplatné IDP Předplatné IDP

Předplatné IDP

Co to je předplatné jízdné IDP?

Časové předplatné jízdné IDP:

   - je jízdní doklad aktivovaný na Plzeňské kartě,

   - je přestupné mezi všemi dopravci zapojenými do IDP,

   - má stanovenou:

Území IDP je rozděleno do 70 tarifních zón. Tarifní podmínky (tzn. výše předplatného a poskytované slevy) se pro zónu 001 Plzeň a pro vnější zóny (021 – 143) liší.

Podle druhu slevy se rozlišuje:

Podle délky platnosti se rozlišuje:

Předplatné jízdné je možné aktivovat až 100 dní před začátkem platnosti. Při aktivaci předplatného je nutné uvést čísla nebo názvy zón, které chce cestující aktivovat.

Cestující mohou i nadále při cestování v rámci IDP využívat jednotlivé jízdné dopravce. Jednotlivé jízdné není v současné době integrováno v rámci IDP a není tedy mezi jednotlivými dopravci přestupné. Slevy poskytované na předplatném jízdném IDP a slevy poskytované na jednotlivém jízdném dopravce se mohou lišit.

Tarif a tarifní zásady IDP (úplné znění platné od 1. 9. 2018)

© 2019 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Sledujte nás na

Created by Beneš & Michl