Úvod Aktuality Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2019

Podávání připomínek k jízdním řádům veřejné dopravy v roce 2019

Veřejná linková doprava (autobusy)

V roce 2019 jsou stanoveny termíny změn jízdních řádů veřejné linkové (tj. autobusové) dopravy v průběhu jejich platnosti na:

Vzhledem k tomu, že jízdní řád musí být před vstupem změny v platnost schválen, budou připomínky vyřizovány dle níže uvedeného harmonogramu. Pro realizaci změny jsou nutná stanoviska všech dotčených subjektů (obcí, měst). Změny k danému termínu lze realizovat pouze v případě, že připomínka bude doručena nejpozději v den, stanovený jako mezní datum doručení připomínky.

HARMONOGRAM připomínek pro změny jízdních řádů v roce 2019

Datum změny                                     Datum doručení připomínky

3. 3. 2019                                              15. 1. 2019

9. 6. 2019                                              15. 3. 2019

1. 9. 2019                                              15. 6. 2019

15. 12. 2019                                            9. 9. 2019

 

Veřejná drážní osobní doprava (vlaky)

V průběhu platnosti jízdního řádu 2018/2019 se předpokládá jedna změna, a to 9. 6. 2019. Připomínky k této změně je třeba doručit do 15. 3. 2019. Od 15. 12. 2019 bude platit nový jízdní řád – požadavek na změnu je nutno řešit v rámci připomínkování návrhu jízdního řádu., Návrh jízdního řádu bude v měsíci červnu 2019 zveřejněn na webu www.poved.cz a bude jej možné připomínkovat jak obcemi, tak jednotlivými cestujícími.

18. 1. 2019

Další aktuality

Předfinální jízdní řády od 14.6.2020
Omezení autobusových linek po dobu pololetních prázdnin 31. 1. 2020
Plzeňská karta bodovala v soutěži Chytrá města pro budoucnost

© 2020 POVED s.r.o.
Nerudova 25, Plzeň

Organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Sledujte nás na

Created by Beneš & Michl