Integrovaná doprava Plzeňska

Integrovaná doprava Plzeňska (IDP) zajišťuje dopravní obslužnost v Plzni a jejím okolí od roku 2002. Dopravci, kteří jsou do IDP zapojeni, jsou Plzeňské městské dopravní podniky a. s. (PMDP), ČSAD autobusy Plzeň a. s. (ČSAD), České dráhy a. s. (ČD), PROBO BUS_a. s.Autobusová doprava – Miroslav Hrouda s._r._o. (AD_Hrouda) a Město Blovice. V IDP je v současné době možné cestovat na jednotný jízdní doklad – na předplatné nabité na Plzeňské kartě. Jednotlivé jízdné zatím není integrováno, proto jeho výši nenajdete na našich webových stránkách. Je věcí jednotlivých dopravců a není na něj tedy možné přestupovat mezi dopravci. U PMDP, PROBO BUS,, AD Hroudy, ČSAD autobusy Plzeň a u dopravce Město Blovice je možné zaplatit jednotlivé jízdné i elektronickou peněženkou z Plzeňské karty. U ostatních dopravců se platba elektronickou peněženkou připravuje.

3. 3. 2016 | Autor: Eva Vrbková